Дорогие посетители! Если у Вас не воспроизводится в плеере видео, пожалуйста,
воспользуйтесь любым бесплатным VPN расширением для Вашего браузера.

Монета 5 гривень 2020 року: 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства (macro video)

0 Просмотры
Издатель
Кирило-Мефодіївське братство - Пам'ятні монети України
Присвячена українській таємній організації, що виникла в Києві наприкінці 1845 року, що було одним з проявів піднесення національного руху та активізації загальнослов’янського руху. Кирило-Мефодіївському товариству належить визначне місце в розвитку національно-політичної та історичної думки, становленні української ідеї. Провідну роль в товаристві відігравали М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко, М. Гулак, Г. Андрузький, В. Білозерський.

Серія: Інші монети
Номінал: 5 гривень
Метал: нейзильбер
Маса: 16,54г.
Діаметр: 35.0 мм
Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
Гурт: рифлений
Тираж: 30000 штук
Дата введення в обіг: 26.11.2020

На аверсі монети розміщено: угорі на дзеркальному тлі – малий Державний Герб України, по обидва боки від якого – 2020, над гербом – напис УКРАЇНА; під гербом – номінал монети 5 / ГРИВЕНЬ; по обидва боки від герба та написів – стилізовані пагони з листками; написи на матовому тлі: КNИГИ / БУТТЯ / УКРАЇN- / СЬКОГО / NАРОДУ (ліворуч), СТАТУТ / СЛОВ’ЯN- / СЬКОГО/ БРАТСТВА / СВ. КИРИЛА / І МЕФОДІЯ (праворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрети членів товариства: Т. Шевченка (ліворуч), М. Костомарова (по центру), П. Куліша (праворуч), унизу – відбиток сургучевої печатки; написи: КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО (угорі півколом), 175 / РОКІВ (над портретами), ТАРАС ШЕВЧЕНКО (під портретом Т. Шевченка), МИКОЛА КОСТОМАРОВ (під портретом М. Костомарова), ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (під портретом П. Куліша), «І ПІЗНАЄТЕ ІСТИНУ, І ІСТИНА ВИЗВОЛИТЬ ВАС» (півколом над відбитком печатки).

Художник: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій.
Скульптор: Дем`яненко Володимир , Атаманчук Володимир.

Music: Dude Where's My Horse
#coins #macro
Категория
Биткоин
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика